Auteur Elisabeth Maraine          Regie : Marlies Cordia

Over het leven van een dichteres. Een portret in een geromantiseerd hoorspel over het leven en werk van Anna Bijns, Nederlands dichteres van rederijkersverzen, fanatiek strijdster tegen de hervorming.

Deel 1           34:00 min;
Deel 2           43:27 min
Deel 3         1.10:59 min

Te horen zijn oa: Dorris van Kanighem, Oswald Verseyp, Marleen Maas, Hugo Prinsen, Janine Schevernels, Alex Felacket, Luks Brinel, Pieter-Jan De Smet en Marylou Mermans

Anna Bijns; Dichteres (Antwerpen 5.3.1493 - Antwerpen 10.4.1575) Haar vader verkeerde in rederijkerskringen. Zij had vanaf 1536 een schooltje aan huis en voorzag daar-mee in haar onderhoud. In 1528 verscheen haar eerste bundel Refereinen. Nieuwe bundels verschenen in 1548 en 1567. Haar werk bestaat vrijwel uitsluitend uit refreinen, gedichten van ten minste vier strofen, die eindigen met een vaste stok-regel, waar de argumentatie of de verwoording van gevoelens steeds op uitloopt. De refreinen uit 1528 zijn vooral felle aanvallen op Maarten Luther en zijn hervorming. De tweede bundel is iets gematigder, medita-tiever van toon. In de laatste bundel overheerst de lofprijzing van God. Vanaf het midden van de twintigste eeuw wordt Anna Bijns algemeen beschouwd als een belangrijke auteur uit de Nederlandse letterkunde van de zestiende eeuw.
Info van Protestant.nl
Filmpje: Anna Bijns; Antwerpen click hier

[Terug]