Engeland   Duitsland   Frankrijk   Nederland
Audioboek
Informatie | Ledenregistratie via Email
 
 
Weblogo
Mijn Bronnen & Mijn Dank
De hoorspelen in de [Regie: L.Povel] zijn afkomstig van de cd's die gemaakt zijn van "de Povel-tapes". Dit zijn de hoorspelen die zijn getaped door Leon Povel (Hoorspelregiseur). Overleden in 2013 op 101 jarige leeftijd. Tot op zijn laatste dag had hij nog een warme belangstelling voor hoorspelen. Dank zij hem en het geduld van de mensen van "Het genootschap van de twaalfde September" die de magnetofoon-banden hebben omgezet naar MP3-bestanden is zo'n prachtige collectie nu te koop. Wil je die? Vraagt mij niet hoe contact te leggen met Het Genootschap van de Twaalfde September(Click voor een versie van de Site op Juni 2004). Het Genootschap heeft mij verzocht geen E-Mailadres te noemen. Je kunt mij een E-mailtje sturen en ik zal 't verzoek doorsturen. Wanneer daarop geen antwoord volgt, zult u mij dat niet euvel duiden.

Dankwoord
Naast mijn eigen, toch niet gering in aantal opnames van radio, speurtochten op het Internet en rommelmarkten, ben ik veel dank verschuldigd aan: Peter Schrama le maître, Paul Erkens, Ronny Delwiche, Het genootschap van de twaalfde September en Het Omroepmuseum (nu "Beeld en Geluid"), van wie ik een ruim deel van mijn verzameling heb bekomen.

Heel veel informatie omtrent hoorspelen en rolverdelingen is afkomstig uit DNH van Peter Schrama le maître en voor 80% van Hoorspelen.eu van John van Houten.

Veel dank gaat naar Herman en Marc Van Cauwenberghe van wie ik alle mee-lees-hoorspelscipts in de rubriek Luister en Lees heb gekregen.

Ook ben ik veel dank verschuldigd aan Stichting LIRA, met name aan Marjan Berk. Mw. Marjan Berk heeft in 2007 voor me geregeld dat Stichting LIRA me, om niet, helpt contact te leggen met Hoorspelauteurs.

Tenslotte maar zeker niet op de laatste plaats, gaat mijn hartelijke dank uit naar Ron de Leeuw, die zijn webserver geheel belangenloos ter beschikking heeft gesteld om de site een veilige haven te bieden.
Ron heeft ook de Hoorspelweb-App voor Android gemaakt.
                       
Het Hoorspelweb | E-mail: Hoorspelweb@SirB.nl